T�i trợ bởi vatgia.com

Bờ Tây Hoa Kỳ - Vàng và Hoa.

BỜ TÂY NƯỚC MỸ HÈ 2016

Mã tour: T000367
Giá : 58 900 000 VND
Thời gian tour: 8N5Đ
Khởi hành:

LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO

Mã tour: T000243
Giá : 63 900 000 VND
Thời gian tour: 8N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

LOS ANGELES – LAS VEGAS

Mã tour: T000242
Giá : 52 900 000 VND
Thời gian tour: 7N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh