T�i trợ bởi vatgia.com

Tour Đông Nam Á

DU LỊCH LÀO - HOANG SƠ VÀ HUYỀN BÍ

Mã tour: T000278
Giá : 14 500 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

MYANMAR - CỔ KÍNH VÀ HUYỀN BÍ

Mã tour: T000274
Giá : 12 900 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẢO BALI - THIÊN ĐƯỜNG NGHĨ DƯỠNG

Mã tour: T000270
Giá : 22 000 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: T000267
Giá : 12 990 000 VND
Thời gian tour: 6N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

SINGAPORE: ĐẢO QUỐC SƯ TỬ

Mã tour: T000266
Giá : 10 388 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

BANGKOK - PATTAYA

Giá : 7 990 000 VND
Thời gian tour: 6N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

KỲ QUAN THẾ GIỚI ANGKOR - SIEMRIEP - PHNOMPENH

Mã tour: T000264
Giá : 3 590 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh