T�i trợ bởi vatgia.com

Tour Mỹ

HONOLULU 7 NGÀY - HÈ 2016

Mã tour: T000369
Giá : 60 900 000 VND
Thời gian tour: 7N5Đ
Khởi hành:

BỜ TÂY NƯỚC MỸ HÈ 2016

Mã tour: T000367
Giá : 58 900 000 VND
Thời gian tour: 8N5Đ
Khởi hành:

BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ HÈ 2016

Mã tour: T000361
Giá : 58 000 000 VND
Thời gian tour: 9N6Đ
Khởi hành:

BỜ ĐÔNG NƯỚC MỸ ĐẶC BIỆT HÈ 2016

Mã tour: T000358
Giá : 62 900 000 VND
Thời gian tour: 9N6Đ
Khởi hành:

2 BỜ ĐÔNG TÂY LIÊN TUYẾN HÈ 2016

Mã tour: T000354
Giá : 79 900 000 VND
Thời gian tour: 11N8Đ
Khởi hành:

LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY NƯỚC MỸ

Mã tour: T000244
Giá : 74 900 000 VND
Thời gian tour: 12N8Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO

Mã tour: T000243
Giá : 63 900 000 VND
Thời gian tour: 8N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

LOS ANGELES – LAS VEGAS

Mã tour: T000242
Giá : 52 900 000 VND
Thời gian tour: 7N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

WASHINGTON DC – NEW YORK – NIAGARA FALLS

Mã tour: T000241
Giá : 65 900 000 VND
Thời gian tour: 9N6Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

WASHINGTON DC – NEW YORK - SHOPPING TOUR

Mã tour: T000240
Giá : 57 900 000 VND
Thời gian tour: 7N4Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

HONOLULU - THIÊN ĐƯỜNG GIỮA ĐẠI DƯƠNG

Mã tour: T000128
Giá: Liên hệ
Thời gian tour: 8N7Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh