T�i trợ bởi vatgia.com

Tour miền bắc

HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG

Mã tour: HD-MB005
Giá : 7 800 000 VND
Thời gian tour: 6N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU

Mã tour: HD-MB004
Giá : 1 950 000 VND
Thời gian tour: 2N1Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

HÀ NỘI - LÀO CAI - SAPA

Mã tour: HD-MB003
Giá : 4 200 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

HÀ NỘI - TRÀNG AN - YÊN TỬ - HẠ LONG

Mã tour: HD-MB002
Giá : 4 298 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

HÀ NỘI - ĐỒNG VĂN - LŨNG CÚ - MÃ PÍ LÈNG

Mã tour: HD-MB001
Giá : 5 590 000 VND
Thời gian tour: 5N4Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh