T�i trợ bởi vatgia.com

Tour miền nam

CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM

Mã tour: HD-MN008
Giá : 1 790 000 VND
Thời gian tour: 2N1Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ

Mã tour: T000276
Giá : 3 100 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CÀ MAU BẠC LIÊU – CẦN THƠ

Mã tour: T000275
Giá : 5 590 000 VND
Thời gian tour: 6N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

PHÚ QUỐC - ĐẢO XANH RỰC NẮNG

Mã tour: HD-MN007
Giá : 2 900 000 VND
Thời gian tour: 3N2Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM – CẦN THƠ

Mã tour: HD-MN005
Giá : 2 600 000 VND
Thời gian tour: 3N2Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

BẾN TRE - CẦN THƠ - MỸ KHÁNH

Mã tour: HD-MN004
Giá : 1 700 000 VND
Thời gian tour: 2N1Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỒNG THÁP - SA ĐÉC

Mã tour: HD-MN002
Giá : 750 000 VND
Thời gian tour: 1N
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

BÌNH CHÂU - HỒ CỐC

Mã tour: HD-MT001
Giá : 690 000 VND
Thời gian tour: 1N
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

BẾN TRE - TÁT MƯƠNG BẮT CÁ

Mã tour: HD-MN001
Giá : 560 000 VND
Thời gian tour: 1N
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh