T�i trợ bởi vatgia.com

Tour hè quốc tế

TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA KYOTO – OSAKA

Mã tour: HE-QT008
Giá : 40 900 000 VND
Thời gian tour: 7N6Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

SEOUL – NAMI – EVERLAND – JEJU – DRAWING HERO SHOW

Mã tour: MT-QT007
Giá : 25 000 000 VND
Thời gian tour: 6N5Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

DU LỊCH CHÂU ÂU: PARIS – BRUSSELS – COLOGNE – AMSTERDAM – BRUGGE – LILLE MUA SẮM TẠI OUTLET

Mã tour: HE-QT006
Giá : 58 900 000 VND
Thời gian tour: 9N7Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

Mã tour: HE-QT005
Giá : 58 900 000 VND
Thời gian tour: 8N7Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: HE-QT004
Giá : 10 900 000 VND
Thời gian tour: 5N4Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

SINGAPORE

Mã tour: HE-QT003
Giá : 10 400 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

THÁI LAN – PATTAYA

Mã tour: HE-QT002
Giá : 6 490 000 VND
Thời gian tour: 5N4Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh

CAMBODIA SIEM RIEP

Mã tour: HE-QT001
Giá : 3 700 000 VND
Thời gian tour: 4N3Đ
Khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh